Про оплату праці в Кіровоградській області

c48f809fab6ce14bd2e9687ffe_91670793За січень–листопад 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5702 грн., що на 46,6% вище ніж за січень–листопад 2016р.
Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–листопаді 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.
Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, рибному господарстві, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, професійної, наукової та технічної діяльності, інформації та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві. Співвідношення рівня оплати праці у зазначених видах діяльності до середнього по області становило 51,6–96,5%.
У січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 26,1% (у січні–листопаді 2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. – на 7,2%).
Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–листопада 2017р. зменшилася на 41,7% і на 1 грудня 2017р. становила 17,4 млн.грн.
Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,6% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р.
Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–листопада 2017р. збільшилася на 67,9% і на 1 грудня 2017р. становила 10,7 млн.грн або 61,5% загальної суми боргу по області.
Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 грудня 2017р. становила 1,3 тис. осіб або 0,8% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8 тис.грн, що на 31,8% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за листопад 2017р.
Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 грудня 2017р. становила 2,7 тис.грн.
Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 71,5% і на 1 грудня 2017р. становила 6,7 млн.грн.
На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2017р. відсутня.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Додати коментар

Ви маєте Увійти , щоб додати коментар..